Schematisch overzicht van Flow Learning™ fases

Fase 1: Stimuleer enthousiasme

Kwaliteit: Speelsheid en alertheid
Symbool: Otter

 • voor een dynamisch begin;
 • voor een enthousiaste sfeer: ‘dit wordt leuk!’;
 • voor een goede groepsdynamiek;
 • gaat uit van spelplezier;
 • maakt open en alert;
 • stimuleert betrokkenheid (iedereen wil mee doen);
 • bouwt aan een goede relatie met de spelleider;
 • geeft spelleider overwicht op de groep;
 • als uitlaatklep bij teveel energie.

De spelvormen van fase 1 bereiden voor op de komende activiteiten die dieper gaan. Het moment om over te stappen op een fase 2-activiteit is als iedereen wakker en alert is, zich vertrouwd voelt in de groep en in de omgeving.

Fase 2: Concentreer de aandacht

Kwaliteit: Ontvankelijkheid
Symbool: Kraai

 • voor een betere concentratie;
 • voor een goed waarnemingsvermogen;
 • voor verdieping van het bewustzijn (door gerichte aandacht);
 • bouwt voort op het enthousiasme dat is opgewekt in fase 1;
 • werkt kalmerend (brengt het denken tot rust);
 • om hart en hoofd af te stemmen op de schoonheid van de natuur.

In fase 2 ontwikkel je de ontvankelijkheid voor subtiele natuurbelevingservaringen. Breng de aandacht steeds naar één van de zintuigen (voelen, zien, horen) en zorg door de keuze van spelvormen dat de deelnemers zich daarop concentreren.

Fase 3: Directe (natuur)ervaringen

Kwaliteit: Opgaan in de ervaring (‘flow’)
Symbool: Beer

 • wekt verwondering over de natuur op;
 • maakt nieuwsgierig;
 • voor een persoonlijke ontdekking (zo leren mensen het beste);
 • opent het hart voor een ervaringsgericht leermoment;
 • stimuleert het intuïtieve weten deel uit te maken van de natuur;
 • zet aan tot empathie en liefde voor de (natuurlijke) omgeving;
 • voor een persoonlijke binding met ecologische idealen.

Kies voor fase 3 een plek die zich leent voor een intense natuurervaring en stem je spelvormen af op de omgeving. Door de directe natuurervaringen ontstaat een gevoel van verbinding met de natuur en gaan mensen er ook beter voor zorgen. Laat de deelnemers hun (top)ervaring opdoen met de natuur in plaats van erover te praten. De natuur zelf is de beste leerkracht!

Fase 4: Delen van inspiratie

Kwaliteit: Idealisme
Symbool: Dolfijn

 • voor verheldering en versterking van persoonlijke ervaringen;
 • voor het delen van liefde voor, en zorgen over, de aarde;
 • om inspirerende rolmodellen te introduceren;
 • voor vergroting van het leereffect (door bevestiging van groepsgenoten);
 • zorgt voor groepsbinding;
 • maakt gebruik van het verlangen om goed te zijn;
 • geeft spelenderwijs goede feedback aan de spelleider.
 • deelnemers leren elkaars binnenwereld kennen.

Fase 4-spelvormen zijn een goede manier om een dag of een serie activiteiten af te ronden. Kies spelvormen die de deelnemers helpen hun ervaringen met elkaar te delen. Als spelleider kun je deze fase gebruiken om inspirerende verhalen te vertellen. Ook samen zingen past goed in deze afsluitende fase. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld het lied ‘The birds of the air’ (te downloaden op www.sharingnature.com).