Sponsors van Sharing Nature® in Nederland

MinisterieLandbouw Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
NatuurMilieuEducatie Senternovem Natuur en Milieu Educatie
YvesRocher Yves Rocher Foundation
BorisWereldgift Boris’ Wereldgift
MyEyes MyEyes Foundation
FredFoundation Fred Foundation
EcoDrukkers Eco Drukkers
EarthGames Earthgames