Directe (natuur)ervaringen

Kwaliteit: Opgaan in de ervaring (‘flow’)
Symbool: Beer

  • wekt verwondering over de natuur op;
  • maakt nieuwsgierig;
  • voor een persoonlijke ontdekking (zo leren mensen het beste);
  • opent het hart voor een ervaringsgericht leermoment;
  • stimuleert het intuïtieve weten deel uit te maken van de natuur;
  • zet aan tot empathie en liefde voor de (natuurlijke) omgeving;
  • voor een persoonlijke binding met ecologische idealen.
Sharing Nature Kaartenset - Raam in de Aarde Sharing Nature Kaartenset - Ontmoet een Boom
Hierboven zie je afbeeldingen van de kaarten “Raam in de Aarde” en “Ontmoet een boom” uit de Sharing Nature Kaartenset. Klik op de afbeeldingen voor een volledige beschrijving van deze kaarten…

Zodra de interesse en energie van de deelnemers is opgewekt en ze deze ook bewust kunnen richten, is de groep klaar voor een meer intense natuurbeleving. Deze experimentele activiteiten kunnen een dramatische impact hebben waarbij mensen zich direct betrokken voelen bij de natuur. Dit helpt ons om diep van binnen een gevoel van verbondenheid en begrijpen te ervaren. Wanneer mensen liefde en bezorgdheid voor de aarde moeten ontwikkelen, dan hebben zij deze directe natuurervaringen nodig; anders blijft hun weten afstandelijk en theoretisch en zullen zijn nooit werkelijk hierdoor geraakt worden.

Kies voor fase 3 een plek die zich leent voor een intense natuurervaring en stem je spelvormen af op de omgeving. Door de directe natuurervaringen ontstaat een gevoel van verbinding met de natuur en gaan mensen er ook beter voor zorgen. Laat de deelnemers hun (top)ervaring opdoen met de natuur in plaats van erover te praten. De natuur zelf is de beste leerkracht!