Beeld de natuur uit

  1. Stimuleer enthousiasme
  2. Overal
  3. Groepjes van 3 tot 6 spelers
  4. Vanaf 7 jaar
  5. Geen benodigdheden

Verdeel de groep in kleine groepjes van ongeveer 5 deelnemers. Elk team kiest een dier. Daarna vertel je de teams dat ze samen dit dier gaan uitbeelden. Ze mogen zich een paar minuten terugtrekken om samen te bedenken hoe ze dit gaan doen en om te oefenen. Het gaat om beweging en gedrag, niet om het imiteren van het geluid van het gekozen dier. Nadat iedereen heeft geoefend, mogen de teams om beurten voor de hele groep het dier uitbeelden. De rest mag pas hardop raden als de uitbeelding compleet is.

Een iets moeilijkere variatie is ‘natuurlijke processen’. Dit spel kan gespeeld worden met kleine groepjes maar ook met een grote groep verdeeld in teams van ongeveer 12 deelnemers. Het is belangrijk dat de spelers enige kennis hebben van natuurlijke processen of dat er vooraf voorbeelden worden gegeven.

Geef elke groep een geheime opdracht om een natuurlijk proces uit te beelden of laat hen zelf een natuurlijk proces verzinnen. Een voorbeeld is de waterkringloop. De spelers kunnen dan regendruppels uitbeelden die uit de hemel vallen, een rivier vormen, vervolgens naar zee te stromen en weer tot wolken overgaan. Er mag bij dit spel niet gesproken worden, dus moedig de teams aan zo creatief mogelijk te zijn. De toeschouwers raden pas hardop wat het is wanneer de ‘voorstelling’ beĆ«indigd is.

Flow-woorden: uitbeelden, speel de natuur na, kruip in de huid van een dier, creativiteit, samenwerking.